Skip Navigation
 

Welkom bij VHM » ABC Links

Innovatief Beleggen

De vraag naar water stijgt in de nabije toekomst explosief. Efficienter benutten van de schaarse bronnen is dan ook een must. Dat brengt interessante beleggingskansen met zich mee, aldus SAM, de in duurzaamheid gespecialiseerde Robeco-dochter.375 miljard euro
Bijna 375 miljard euro, zoveel gaat er volgens de laatste schattingen dit jaar om in de mondiale watermarkt.

En dat wordt snel meer, voorspelt de Zwitserse vermogensbeheerder SAM in een recent onderzoeksrapport. In veel landen is de waterprijs de afgelopen vijf jaar al fors gestegen.

Financiele crisis
Wel zijn tijdens de financiele crisis de wereldwijde investeringen in de sector teruggeschroefd. Maar gezien de toenemende druk op de schaarse waterbronnen moet er wel een inhaalslag volgen. Tussen 2010 en 2016 verwacht SAM een jaarlijkse groei van gemiddeld ruim
6 procent.

Emerging markets
Daarbij worden de investeringen in emerging markets naar verwachting sneller opgevoerd dan in de ontwikkelde markten, met opkomende Aziatische markten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika als koplopers.

Trends
De groeiende wereldbevolking veroorzaakt niet alleen een stijging van de waterbehoefte voor persoonlijk gebruik, maar ook voor de productie van voeding. Andere belangrijke trend is dat veel landen kampen met verouderde infrastructuur voor watervoorziening en de behandeling van afvalwater.

Kwaliteit
Dat vergt forse investeringen. Verder worden hogere eisen gesteld aan de drinkwaterkwaliteit en zijn vooral in de geindustrialiseerde wereld oplossingen nodig voor nieuwe vormen van microvervuiling. Ten slotte zal de klimaatverandering in sommige gebieden leiden tot een watercrisis, aldus SAM.

Aanboren
Vier categorieen van bedrijven kunnen volgens SAM gaan profiteren van deze ontwikkelingen. Om te beginnen bedrijven die actief zijn in de exploratie en distributie van water. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelaars van geavanceerde technologieen om nieuwe, zeer diep gelegen waterreserves aan te boren.

Infrastructuur
Of aan infrastructuur, zoals pijpen, pompen en bouwmaterialen. De huidige wereldwijde uitgaven aan waterinfrastructuur bedragen naar schatting jaarlijks 70 miljard euro, en stijgen de komende vijf jaar met gemiddeld 6,5 procent per jaar, is de verwachting.

Slimme oplossingen
Tweede categorie kanshebbers zijn bedrijven die zich bezighouden met waterzuivering, ontzilting of verwerking van afvalwater. Vooral in India en China zijn enorme investeringen nodig, anders dreigen serieuze gevaren voor de volksgezondheid. De huidige 130 miljard euro die jaarlijks wereldwijd in afvalwater wordt geinvesteerd stijgt naar verwachting tot ruim 170 miljard in 2016.

Hergebruik
Daarbij is hergebruik de trend, en de groeimotor voor watertechnologiebedrijven. Bij de zuivering van drinkwater zijn nieuwe technieken, zoals ozon- en uv-behandelingen, de belangrijkste groeiers. Bedrijven die technologieen ontwikkelen om aan de vraagkant de efficiency van watergebruik te verbeteren, vormen de derde groep.

Grootste verbruiker
Daarbij gaat het om verbruik door consumenten, maar vooral ook door de industrie, in Europa en Noord-Amerika nog steeds veruit de grootste verbruiker van water. Oplossingen zijn recycling van water, vermindering van waterverbruik door chemicalien of meters die het verbruik monitoren en reguleren. In huishoudens kunnen bijvoorbeeld efficiente sanitaire systemen ingezet worden.

Politiek en wetgeving
Laatste categorie die profiteert van mondiale waterschaarste zijn bedrijven die systemen ontwikkelen die de efficiency van de irrigatie van landbouwgewassen verbeteren. De moeite waard, want landbouw is nog altijd verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van het wereldwijde waterverbruik. Bijna 30 procent van de landbouwgrond moet geirrigeerd worden, wat in veel landen tot nijpende tekorten leidt.

Kansen
Legio beleggingskansen dus. Wel wijst SAM erop dat de belegger niet alleen op de hoogte moet zijn van de laatste technologische snufjes, maar ook ontwikkelingen op het gebied van politiek en wetgeving moeten volgen. Zaken als nieuwe milieunormen, hogere eisen aan waterkwaliteit, vaststelling van tarieven en natuurlijk investeringen in infrastructuur zullen belangrijke impact hebben op de groei van de verschillende marktsegmenten en dus op de de aantrekkelijkheid van beleggingen.Klik op de onderstaande link voor informatie


Niemand kan zonder water en energie