Skip Navigation
 

Welkom bij VHM » ABC Links

Onze Missie

Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn.
VHM kenmerkt zich door een gezamenlijke groei en een intense samenwerking tussen consumenten en leveranciers. Het belang van klantloyaliteit is hierdoor groot. Het is belangrijk om te werken aan het ontwikkelen en onderhouden van persoonlijke groei en goede relaties.


Om tevredenheid te bewerkstelligen, is kennis over de klant cruciaal. Deze kennis wordt verkregen door relatiemarketing en is een competitief voordeel op zich. De kennis verkregen uit relatiemarketing is namelijk uniek en moeilijk te imiteren door de concurrent.


Consumenten vervullen een belangrijke rol in relatiemarketing. Mensen voegen onderling een persoonlijke waarde toe aan de relatie en zien dit graag terug in de vorm van waardering en een beloning.

Persoonlijke relaties versterken bovendien sociale banden, waardoor het psychologisch gezien voor de klant moeilijker wordt om deze band te verbreken. De door ons transparante verdienmodule die consumenten waarnemen zullen de loyaliteit positief beinvloeden.

Verkoop-mogelijkheden moeten gebaseerd zijn op de voordelen van de relatie voor consumenten, zoals de juiste aankopen, tijdsbesparing en relatieontwikkeling met elkaar. Een keerzijde hiervan is dat klanten met een langetermijnrelatie moeilijker te bevredigen zijn. Zij verwachten steeds meer van de service en aangeboden producten en diensten.


Door het verhogen van de kwaliteit van de service voorziet VHM (voordeel-match) in de sociale en functionele voordelen voor de klant. Uit hun onderzoek komt naar voren dat vooral de mate van inlevingsvermogen van de verkoper van invloed is op de trouwe binding met klanten.


Andere tastbare aspecten zijn minder van invloed. Zo spelen de prijs, ligging, locatie en doelgroep een kleinere rol in het bepalen van klantloyaliteit.


De juiste invulling van zowel de functionele als sociale voordelen door middel van een hoge kwaliteit van het servicepersoneel zorgt voor klanttevredenheid en loyaliteit. Deze verkregen concurrentievoordelen zorgen op hun beurt weer voor een positief eindresultaat voor iedereen. Delen is in de beleving van ons niks anders dan vermenigvuldigen.


GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN