Skip Navigation
 

Welkom bij VHM

Als je van je business houdt, dan beginnen al je langverwachte wensen uit te komen.

WONEN - WERKEN & LEVEN IN JE LEVEN

Een vrije markt is een model uit de markteconomie waarin de uitwisseling van vraag en aanbod ongehinderd door regels, dwang of overheid tot stand komt. Het gaat er van uit dat de vraag (consumptie) bepalend is voor het aanbod (productie). Hiermee onderscheidt het model zich van andere economische theorieen, zoals een gemengde of gesloten economie waarin andere krachten (mede)bepalend zijn, en de (centraal) geleide- of planeconomie.


Het idee van "de wet van vraag en aanbod" is een uitgangspunt van het vrije marktmodel, dat uitgaat van een automatisch tot stand gebracht evenwicht tussen vraag en aanbod middels prijzen. Door middel van deze evenwichtsprijzen verdeelt de markt de producten aan de kopers conform de waarde die elke koper aan product geeft en binnen de relatieve grenzen van de koopkracht van elke koper. Een markt is alleen dan vrij wanneer er geen sprake is van kunstmatige prijsdruk van belastingen, subsidies, douanerechten, of overheidsregelgeving (buiten bescherming tegen dwang en diefstal), en geen overheidsverleende monopolies (die gewoonlijk worden bestempeld als dwangmonopolie door vrijemarktverdedigers).


Als we financiele crises in de toekomst willen voorkomen moeten we de bewegingsvrijheid van de financiele sector drastisch inperken. Wat we volstrekt normaal vinden voor medicijnen, auto's en electrische apparaten (pas invoeren na uitgebreide testen) moeten we ook normaal gaan vinden voor nieuwe financiele producten.


Voor een andere kijk op het nieuws klikt u op de onderstaande link